Rabu, Mei 14, 2008

Mencintai Masjid

Dalam sejarah peradaban Islam, masjid merupakan sentral kegiatan kegamaan baik yang bersifat ibadah mahdhah mahupun ibadah sosial. Masjid juga merupakan dasar dan simbol utama bagi masyarakat muslim sebagaimana dituturkan oleh Syaikh Abdul Hamid Kisyik dalam bukunya “Daurul Masjid fi binaail Mujatama”. Beliau mengatakan “bahwa syiar utama bagi masyarakat Islam adalah masjid yang dibangun di setiap wilayah komuniti muslim”. Oleh kerananya Rasulullah jika mengutus pasukan jihad ke sebuah tempat dan tiba di waktu malam, maka beliau menginstruksikan menunggu sampai datang waktu subuh dan jika terdengar suara azan di sebuah masjid membatalkan penyerangan.

Dalam kejadian hijrah ke kota Madinah, ketika Rasulullah tiba di sana beliau singgah di rumah sahabat ansar yang bernama Kaltsum bin Hadm dan tinggal beberapa hari. Di sela-sela menikmati istirehatnya, beliau mengajak para sahabatnya untuk membangun sebuah masjid yang dikenal dengan Masjid Quba. Al-Qur’an telah mengabadikan kisah pembangunan masjid tersebut sebagai masjid yang dibangun di atas ketaqwaan kepada ALLAH Subhanahu Wata’ala.

“Sungguh masjid yang didirikan atas dasar taqwa, sejak hari pertama adalah lebih baik engkau melaksanakan shalat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih”. (QS. At-Taubah:108).

Dalam buku Sirah karya Dr. Ramadan Al-Buthi beliau disebutkan bahwa ada tiga keadaan landasan masyarakat Islam di masa Nabi yang juga harus ada pada masyarakat Islam ketika ini, iaitu masyarakat yang dekat dengan masjid, masyarakat yang menjaga Ukhuwah Islamiyah, dan masyarakat yang mematuhi undang-undang (aturan) yang dikenal dengan perjanjian Madinah (Mitsaqul Madinah).

Dari analisa sejarah, masyarakat Islam tidak pernah lepas dari keberadaan sebuah masjid yang merupakan rahim dari sebuah peradaban yang bersandarkan tauhid. Kehadiran masjid sudah semestinya disambut oleh setiap muslim dengan suka-cita sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada ALLAH Subhanahu Wata’ala.

Memakmurkan Masjid adalah Cinta Kepada Masjid
Dalam Al-Qur’an Allah Subhanahu Wata’ala berfirman:

"إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكون من المهتدين".

“Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan solat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada apa pun) kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk”. (QS. At-Taubah:18).
Para mufassir menafsirkan kata ‘ya’muru’ dalam ayat tersebut dengan dua formula, iaitu memakmurkan secara bangunan fiziknya, dan memakmurkannya dengan melakukan segala bentuk ibadah seperti solat lima waktu, pengajian, musyawarah tentang keagamaan dan sosial dan juga kegiatan seremonial seperti Maulid Nabi atau Isra Mi’raj.

Dalam ayat di atas pula disebutkan ciri orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid iaitu orang yang beriman kepada ALLAH dan hari pembalasan, orang yang selalu mendirikan solat dan menunaikan zakat, dan orang yang tidak takut kecuali kepada ALLAH Subhanahu Wata’ala. Maka tidak mungkin orang-orang kafir akan memakmurkan masjid-masjid yang ada di muka bumi, bahkan bagi mereka haram hukumnya untuk masuk ke dalamnya.

Solat Berjama’ah
Terlepas dari perdebatan seputar hukum solat berjama’ah antara wajib dan sunnah muakkad yang penting ada satu hal yang patut di perhatikan bahwa ada hikmah yang cukup mendalam dibalik itu semua sebagaimana diterangkan dalam hadits-hadits Rasulullah Salallahu ‘alaihi Wasallam. Dalam solat berjama’ah pahala seseorang dilipat gandakan menjadi dua puluh tujuh darjat. Abdullah bin Umar RA, meriwayatkan sebuah hadits tentang lipatan pahala solat berjama’ah.

"صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذّ بسبع وعشرين درجة".
“ Solat berjama’ah itu lebih utama daripada solat sendirian sebanyak dua puluh tujuh darjat ”. (H.R. Bukhari & Muslim)

Sahabat Abi Ummi Maktum, seorang yang buta sejak kecil datang menghampiri Rasulullah untuk meminta keuzuran agar tidak datang ke masjid solat berjama’ah kerena tidak ada yang menuntunnya. Pada awalnya Rasulullah mengizinkan, namun ketika dia pamit dan melangkah beberapa langkah, Rasulullah memanggil beliau dan kembalilah dia menghampiri. Rasulullah bertanya kepadanya, ‘apakah engkau masih mendengar panggilan azan?’ Ujarnya menjawab: ‘ya’. Rasulullah bersabda, “kalau memang demikian datanglah engkau ke masjid”. (HR.Muslim)
Maka orang yang senantiasa hadir ke masjid guna melaksanakan solat adalah orang yang selalu mendapat ampunan dari ALLAH Subhanahu Wata’ala. Setiap langkah yang diayunkan, ditinggikan darjatnya di sisi ALLAH, dan malaikat mendo’akannya selama ia berada dalam penantian solat. Semua ini merupakan aspek filosofis dalam solat berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki. Bahkan yang lebih penting lagi dari hikmah yang ada dalam solat berjama’ah iaitu setan tidak akan kuat menggoda orang yang senantiasa menjaga solat berjamaah sebagaimana Rasulullah menggambarkan dalam haditsnya, “ bahawa kambing yang akan menjadi mangsa serigala adalah kambing yang selalu terpisah dari rombongan ”. Begitu juga seorang Muslim yang selalu solat sendirian apalagi ia melaksanakannya di rumah dengan tanpa ada uzur yang dibenarkan secara syar’i.

Solat berjama’ah di samping membangun hubungan vertikal yang baik dengan ALLAH, namun ada juga di dalamnya nilai-nilai horizontal secara sosial dalam bentuk silaturrahim sesama muslim. Di masa Rasulullah komitmen yang dibangun oleh para sahabat terlihat dari solat mereka secara berjamaah, bahkan jika ada salah seorang sahabat yang tidak kelihatan pada tiga waktu solat fardhu sudah dipastikan bahawa sahabat tersebut sedang uzur (sakit).

Kajian Keagamaan (Pengajian)

Masyarakat muslim memerlukan bimbingan seorang ulama yang faham tentang ilmu agama. Untuk mendapatkan bimbingan tentang ilmu agama pihak jawatankuasa masjid sewajarnya memprogramkan kajian rutin keagamaan untuk memberikan bekal kepada para jama’ah tentang hukum Islam.

Menuntut ilmu, baik ilmu agama mahupun ilmu umum, adalah kewajian bagi setiap muslim berdasarkan dalil-dalil syar’i. Namun yang membedakan hanya muatan wajibnya, yakni antara Wajib ‘ain (wajib individu) atau Wajib kifayah (wajib bagi sebagian orang Islam). Maka, urgensi menuntut ilmu dalam Islam tidak boleh diragukan lagi kerana wahyu pertama yang turun di Gua Hira menjelaskan tentang pentingnya membaca, “ iqra bismi robbikalladzi khalaq. Khalaqal insana min ‘alaq. Iqra warbobbukal akrom. Alladzi ‘allama bil qalam ”. Mambaca adalah merupakan sarana utama untuk mendapatkan ilmu.

Ilmu dalam Islam merupakan kunci untuk menjadi orang baik sebagaimana sabda Rasulullah, “barangsiapa yang ALLAH kehendaki menjadi orang baik, maka akan diberikan kefahaman tentang agama”. Untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, pihak pengurus masjid harus memilih ulama yang memiliki kredibiliti secara ilmu dan amal. Maka, orang yang menggabungkan antara ilmu dan iman, atau antara ilmu dan amal itu dianggap sebagai seorang intelektual dalam terminologi Al-Qur’an.

"إنما يخشى الله من عباده العلماء".

“ Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada-Nya, hanyalah para ulama ”. (QS. Al-Faathir:28).

Untuk mengetahui bahwa seseorang mencintai masjid atau tidak bisa dilihat dari tiga aspek yang disebutkan di atas iaitu berkontribusi atau menjalinkan hubungan dalam membangun masjid dengan berinfak sebahagian harta dan atau dengan menjaga solat lima waktu berjamaah di masjid, dan atau dengan menghadiri kajian-kajian keislaman yang telah diagendakan oleh Jawatankuasa Masjid. Jika hati seorang Muslim selalu rindu dengan tiga hal tersebut, maka dia termasuk orang yang dijanjikan oleh Rasul yaitu termasuk salah satu dari tujuh golongan yang akan mendapatkan payung ALLAH di padang mahsyar nanti, di mana tidak ada naungan melainkan naungan-Nya.

Wallahu’alam bissowab

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...